Douzelage

Janusz Cezary SALAMOŃCZYK - Prezes Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. Inicjator i pomysłodawca założenia Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, które skupia ludzi zaangażowanych w działalność na rzecz edukacji i rozwoju chojeńskiej młodzieży.

Autor wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych dla młodzieży wspieranych funduszami europejskimi. 

Anna RYDZEWSKA - Wiceprezes Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. Członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. Uczestniczka i opiekunka młodzieży w trakcie udziału w międzynarodowych projektach.