Douzelage

Projekty UE

W czerwcu 2019 odbyła się wymiana młodzieży w ramach projektu z programu Erasmus+, pt. „Drogowskazy światowych wyborów zawodowych” koordynowanego przez stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. W projekcie wzięło udział 8 organizacji partnerskich z: Tryavny z Bułgarii, Koszeg z Węgier, Turi z Estonii, Agros z Cypru, Marsaskali z Malty, Rokiskis z Litwy, Holstebro z Danii oraz z Chojny.

Pierwszego dnia miały miejsce gry integracyjne oraz wystąpienia, polegające na przedstawieniu przez każdy kraj prezentacji o innym uczestniku projektu. Umożliwiło to poznanie kultur państw partnerów. Uczestnicy otrzymali zadanie, w którym musieli zebrać informacje od rówieśników z tej samej grupy wiekowej na temat pytań związanych z pracą.

Drugiego dnia informacje te zostały przedstawione i omówione podczas prezentacji wyników ankiet. Omawiane były również kwestie przedsiębiorczości. Nasi partnerzy wzięli też udział w grze miejskiej w Chojnie. Po tym wydarzeniu odbyły się zawody strzeleckie między przedstawicielami poszczególnych państw.

Podczas projektu odbyło się również spotkanie z Panią burmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy Chojna. Uczestnicy przedstawili cele projektu oraz rozmawiali o potrzebach młodych ludzi w naszym mieście.

W środę odbyły się kolejne zajęcia, podczas których zaprezentowano prezentacje na temat sposobu zakładania własnej działalności gospodarczej w krajach partnerskich. Następnie miały miejsce warsztaty podczas których było ustalane jakiego miejsca brakuje w Chojnie. Wieczorem odbył się wyjazd turystyczny do Szczecina.

Czwarty dzień skupiał się na zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których były omawiane mocne i słabe strony oraz preferencje zawodowe. Uczestnicy napisali listy do władz lokalnych partnerów projektu dotyczące problemów zatrudnienia wśród młodych ludzi.

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z specjalistą od HR z firmy Volkswagen z Poznania, na którym poruszane były tematy rynku pracy oraz rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji siebie. Miał miejsce wyjazd na rynek w Osinowie Dolnym, którego celem była obserwacja biznesu oraz umiejętności handlowych. Projekt zakończył się uroczystą kolacją w restauracji Piastowska oraz rozdaniem świadectw ukończenia projektu.

Do celów projektu należało m.in.:

  • · rozwijanie wiedzy uczestników o rynku pracy,
  • · pomoc młodym ludziom w odnalezieniu własnej profesji,
  • · przygotowanie do prezentacji swojej osoby,
  • · umożliwienie poznania swoich mocnych i słabych stron w stosunku do danego zawodu,
  • · zdobywanie wiedzy na temat tworzenia własnej działalności gospodarczej,
  • · rozwijanie wiedzy o kulturze krajów partnerskich,
  • · kształcenie umiejętności pracy w grupie,
  • · doskonalenie języka oraz przełamanie barier językowo-kulturowych.

Uczestnicy projektu