Douzelage

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie formalnie istnieje od blisko siedmiu lat ( w dniu 30.05.2008 roku zostało wpisane do KRS), ale faktyczna działalność jego członków jako grupy nieformalnej, trwa znacznie dłużej. W naszych działaniach koncentrujemy się głównie na młodych ludziach, chcemy zapewnić im równe szanse i możliwości, jakie mają ich rówieśnicy w całej Europie.

Wszystkie przedsięwzięcia inicjowane przez członków Stowarzyszenia odbywają się całkowicie woluntarystycznie, nikt z nas nie uzyskuje z tego tytułu żadnych korzyści materialnych. Nasze Stowarzyszenie ma całkowicie apolityczny charakter, skupia ludzi o różnych przekonaniach, którzy dla spraw młodzieży i edukacji są w stanie zrezygnować z części swojego wolnego czasu.

Nasze działania realizujemy w obszarze międzynarodowego ruchu Douzelage skupiającego miasta wspólnoty europejskiej będące przedstawicielami poszczególnych państw.

Mapa miast członkowskich Douzelage /źródło http://www.douzelage.eu