Douzelage

W dniach 5-7 października 2017 roku członkinie Klubu Europejskiego Douzelage wzięły udział w eminarium „Non-formal learning – the Danish model” (Nauczanie pozaformalne – model duński).  Wyjazd zorganizowany był przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage z Holandii, Estonii, Łotwy i Słowenii. Wyjazd miał na celu zapoznanie uczestników seminarium ze strukturą systemu edukacji w duńskich szkołach oraz prezentację niekonwencjonalnych sposobów nauczania i spędzania czasu wolnego w placówkach edukacyjnych.

            Pobyt rozpoczął się prezentacją Youth School of Holstebro (Młodzieżowej Szkoły w Holstebro) przedstawioną przez dyrektora placówki  Mr. Sorena Hinrichsen’a , który zapoznał gości z działalnością placówki, jej ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz edukacyjnych.