Douzelage

W lokalnej prasie partnerskiego miasta Douzelage - Bad Kötzting/Niemcy ukazały się informacje na temat Chojny.

Die Partnerstadt in Polen hat Höhen-Rekorde aufzuweisen

Was is(s)t die Douzelage?