Douzelage

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a zarazem członkowie szkolnego Klubu Douzelage, wzięli udział w projekcie „For a Better Democracy; Youth’s Role In Politics”, którego działania zostały zwieńczone spotkaniem na Malcie w dniach 18-21 marca. W ramach tego projektu uczniowie, przed wyjazdem, zorganizowali debatę, którą później przedstawili w formie prezentacji na zjeździe na Malcie. Debata odbyła się 1 marca, wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele oraz inni zaproszeni goście. Po działaniach przeprowadzonych na terenie Chojny, pięcioro uczniów pod opieką pana Janusza Salamończyka oraz pani wicedyrektor Małgorzaty Limanówki, polecieli do malowniczej miejscowości na Malcie, Marsaskali. W czasie pobytu uczniowie wzięli udział w panelach dyskusyjnych z uczestnikami z innych krajów: Litwy, Węgier, Malty, Wielkiej Brytanii. Wszystkie grupy przedstawiły prezentację z wynikami sondaży i debat, przeprowadzonych w swoich krajach. Kolejny dzień pobytu przebiegł na zwiedzaniu stolicy, Valetty oraz innych maltańskich miejscowości. Wizyta na Malcie została zakończona uroczystą kolacją, której towarzyszyło rozdanie certyfikatów.


                  

Michalina Czubak 2b