Douzelage

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2015 r. Polska Agencja Narodowa  Programu Erasmus+ nominowała dwa projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie  w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, do nagrody specjalnej w ramach upowszechniania rezultatów projektu, przyznawanej przez Komisję Europejską w Brukseli. Nominowane projekty, to:  "Twoja praca, twoja przyszłość" z Programu Erasmus+,  zrealizowany w sierpniu 2014 r., z partnerami z Węgier i Rumunii oraz "Focus on quality" z Programu  Młodzież w działaniu,  zrealizowany w lipcu 2013 r., z partnerami z Anglii, Malty, Rumunii i Węgier.

Autorem i koordynatorem projektów jest J. Cezary Salamończyk.

W dniach 4-6 maja 2015 r. koordynator  nominowanych projektów wraz z dwoma ich uczestnikami wezmą udział w obchodach ETM w Brukseli, tj. w konferencji oraz Gali rozdania nagród – EYW 2015 Award Ceremony.