Douzelage

Projekt ‘More active, more healthy’ z programu Erasmus+ opracowany przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Partnerami projektu są miasta należące do Europejskiego Związku Miast Partnerskich Douzelage: Siret (Rumunia) i Susice (Czechy).

Głównymi celami projektu jest budowanie tożsamości europejskiej i wzajemnego zrozumienia w grupie młodzieży rumuńskiej, czeskiej i polskiej, poprzez wspólne propagowanie różnych form rekreacji, racjonalnej diety i radzenia sobie ze stresem zarówno wśród uczestników projektu, jak i lokalnych społeczności, w których funkcjonują jego organizacje partnerskie.
Działania projektu będą odbywały się od stycznia do września 2015  r., wymiana młodzieży nastąpi w lipcu 2015 r. w Chojnie.

Projekt ‘More active, more healthy’ uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 10 344.00 Euro.