Douzelage

Związek Miast Partnerskich Douzelage jest jedyną w Unii Europejskiej organizacją skupiającą 26 miast z 26 państw UE. Nazwa jej pochodzi od słów "dozen" - dwanaście, gdyż tyle miast zakładałoDouzelage w 1991 r. i "jumelage" - związek partnerski.

Celem organizacji jest stwarzanie warunków do rozwoju integracji i przyjaźni pomiędzy mieszkańcami miast członkowskich poprzez organizację międzynarodowych wydarzeń
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym.

Chojna, jako jedyne polskie miasto, jest członkiem organizacji od 2004 r. W projektach finansowanych ze środków europejskich, realizowanych z partnerami Douzelage, wzięły udział setki mieszkańców gminy Chojna.

Wystawa Douzelage, zaprojektowana przez Macieja Ostrowskiego, prezentuje genezę organizacji, miasta członkowskie oraz przykłady przedsięwzięć Douzelage. Po raz pierwszypokazana została w kwietniu 2013 r., w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Podróżuje teraz pomiędzy miastami członkowskimi Douzelage i właśnie zawitała do Chojny.

Oficjalne otwarcie wystawy w Chojnie odbędzie się 24 stycznia 2014 r., o godz. 18.00, w sali widowiskowej Centrum Kultury (Ratusz - plac Konstytucji 3 Maja).