Douzelage

W dniu 15 września 2013 roku partnerskie miasto DOUZELAGE: BAD KOETZTING/Niemcy było organizatorem biegu górskiego. Na zaproszenie organizatora udział w biegu wzięli, między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie oraz przedstawiciele miast partnerskich Douzelage: Bellagio (Włochy), Susice (Czechy), Judenburg (Austria). Występem artystycznym imprezę uświetnił zespół ze Skofja Loka (Słowenia). Trasa biegu o długości 7,6 km prowadziła na sztyt Kreuzfalsen (999 m npm). Impreza została świetnie zorganizowana, za co należą się gratulacje organizatorom. Przyjacielska, sportowa atmosfera sprzyjała zawieraniu nowych, międzynarodowych przyjaźni i wymianie doświadczeń.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej biegu: www.dakinevomkaitersberg.de