Douzelage

 1

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zrealizowało w okresie 23-27 czerwca 2018 kurs szkoleniowy w ramach projektu „Wolontariat sposobem na stres” (Program Erasmus+).

Partnerami projektu były organizacje z Malty, Węgier, Turcji i Rumunii. W przedsięwzięciu uczestniczyło 21 liderów młodzieżowych,  którzy nabyli umiejętności  pozwalające na zwalczanie stresu poprzez działania wolontariackie, szczególnie w obszarach związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym umysłowo oraz w schroniskach dla zwierząt.

Uczestnicy kursu szkoleniowego  poznali fizyczne, emocjonalne i psychiczne objawy stresu, strategie minimalizowania niekorzystnego wpływu stresu na zdrowie, porównanie społeczne jako metodę walki ze stresem poprzez zaangażowanie w pomoc innym ludziom. Ważnymi punktami programu  były wizyty studyjne uczestników projektu w DPS w Moryniu, ŚDS w Chojnie, Przedszkolu Miejskim w Chojnie, schronisku dla zwierząt prowadzonym przez stowarzyszenie Psijaciele oraz spotkanie z wolontariuszką ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.

Beneficjenci projektu serdecznie dziękują przedstawicielom wymienionych instytucji i organizacji za możliwość wizyt i poznania specyfiki ich pracy.

Jednym z rezultatów projektu jest zestaw materiałów szkoleniowych (plik do pobrania), które mogą zostać wykorzystane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego zainteresowane rozwijaniem wolontariatu.

2

3