Douzelage

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (Polska), Stowarzyszenie Miast Partnerskich z Köszeg (Węgry) oraz miasto Konya (Turcja) zakończyli realizację projektu ‘Women in society’ z programu Erasmus+. Idea projektu powstała wśród młodych osób zainteresowanych sytuacją kobiet w ich środowiskach lokalnych, stosunkowo niewielkim zaangażowaniem obywatelskim i problemami z jakimi się borykają. W działaniach projektu grupy partnerskie zajmowały się problematyką związaną z rolą kobiet na szczeblu lokalnym w Chojnie, Konya i Köszeg oraz na poziomie krajowym w Polsce, Turcji i na Węgrzech. Celem projektu było  zachęcenie do dyskusji nad zmieniającą się we współczesnym świecie rolą kobiet, motywowanie dziewcząt i młodych kobiet do brania aktywniejszego udziału w życiu lokalnej społeczności, walka z fałszywymi stereotypami dotyczącymi stopnia aktywności zawodowej kobiet, promowanie kobiet sukcesu w lokalnej społeczności, a także ukazywanie i promowanie przykładów pozytywnych rozwiązań problemów jakie podejmuje projekt.

Partnerzy projektu uczestniczyli w zajęciach przybliżających różnice kulturowe, w warsztatach, wywiadach oraz dyskusjach na temat roli kobiet w społeczeństwie. W czasie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, młodzież uczyła się od siebie nawzajem, nabywała nową wiedzę i umiejętności. Dokonano podsumowania podejmowanych działań, odbyły się spotkania z władzami Chojny, lokalnymi kobietami sukcesu, otworzono wystawę fotograficzną „Kobiety sukcesu”. Przygotowano newsletter projektu, prezentacje multimedialne oraz film ze spotkania partnerów.