Douzelage

Narodowa Agencja programu Erasmus+ zatwierdziła do realizacji projekt partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk ‘Women in society’. Projekt został przygotowany przez stowarzyszenie Douzelage w Chojnie w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Partnerami zagranicznymi są Konya (Turcja) oraz Koszeg (Węgry).

Projekt zostanie dofinansowany przez Komisję Europejską kwotą 44 310 euro.

Narodowa Agencja programu Erasmus+ zatwierdziła do realizacji projekt mobilności ‘Be different, be tolerant’. Projekt został przygotowany przez stowarzyszenie Douzelage w Chojnie w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Partnerami zagranicznymi są Konya (Turcja) oraz organizacje z miast Douzelage: Susice (Czechy) i Koszeg (Węgry).

Projekt zostanie dofinansowany przez Komisję Europejską kwotą 15 400 euro.