Douzelage

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie razem z partnerami z Czech i Rumunii realizują projekt „More active, more healthy“ w ramach programu Erasmus+. W dniach od 20  do 25 lipca 2015 r. w Chojnie  odbyło spotkanie partnerów projektu. Jego uczestnikami byli młodzi ludzie z trzech krajów: Polski (Chojna), Republiki Czeskiej (Sušice) i Rumunii (Siret) w wieku od 15 do 20 lat.   

Głównym celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych Europejczyków, lecz nie tylko. Trzydzieścioro młodych ludzi oraz sześcioro dorosłych koordynatorów  brało udział w specjalnych zajęciach w celu nabycia wiedzy, jak prawidłowo dbać o swoje ciało. Uczestnicy projektu dowiedzieli się również, że edukacja zdrowotna jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnego świata i na pewno ma bardzo duży wpływ na długość ludzkiego życia. Podczas wymiany uczestników używane były metody nauczania poza formalnego, takie jak: gry sportowe, zabawy integracyjne, warsztaty, dyskusje panelowe i prezentacje multimedialne. Młodzież mogła uzyskać dodatkowe informacje o mniej popularnych formach rekreacji, np. o karate, jodze, slackline i boulles oraz mogli spróbować w nich swoich sił.

Jednym z najtrudniejszych zadań dla wszystkich było poznanie się nawzajem, ponieważ zdolność zawierania nowych znajomości jest bardzo ważna do przeprowadzenia wszelkich działań związanych z projektami, które koncentrują się na pracy zespołowej. Dlatego uczniowie przygotowali kilkanaście zabaw integracyjnych i zagrali w nie. Dało im to wiele zadowolenia i zachęciło do pełnego zaangażowania w projekt.

Przed wymianą uczestnicy przygotowali bardzo ciekawe prezentacje, w których przedstawili wyniki badań ankietowych prowadzonych w ich rodzinnych miastach. Badania, o których mowa, dotyczyły aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych  mieszkańców Chojny, Sušice
i Siret. Uczestnicy wyciągnęli z tego wiele intrygujących wniosków, które doprowadziły ich do myśli o ryzyku chorób związanych z siedzącym trybem życia. Co więcej, jednym z głównych problemów poruszonych w projekcie był stres. Podczas specjalnych warsztatów uczniowie nauczyli się radzić z tym stanem psychologicznym i rozmawiali o powodach występowania stresu. Stres ma wielki wpływ na ludzkie zdrowie oraz może  doprowadzić do chorób cywilizacyjnych, ponieważ dotyka wiele osób w Europie i innych bogatych krajach. Odbył się też krótki wykład prowadzony przez uczestnika projektu na ten temat. Inną rzeczą wyróżniającą się podczas spotkania był warsztat asertywności. Uczniowie nauczyli się, jak i dlaczego należy niekiedy  powiedzieć "nie" w różnych sytuacjach.

Prócz ćwiczeń i zabaw w budynku odbywało się również wiele aktywności na świeżym powietrzu, na przykład uczestnicy udali się na nornic walking z mieszkańcami Krzymowa. Ponadto, uczniowie grali w kilka typowych zabaw z każdego kraju partnerskiego oraz przygotowali logo projektu. Jednocześnie wybrani uczniowie przygotowywali sałatki w szkolnej pracowni gastronomicznej. Dużo zabawy przyniosło uczestnikom mierzenie wskaźnika BMI, który pozwolił im ustalić, czy są oni narażeni na ryzyko wystąpienia otyłości. Kulminacją projektu była impreza sportowo-rekreacyjna dla wszystkich mieszkańców Chojny i oczywiście dla uczestników i liderów projektu. Ponadto, koordynator projektu Pan Janusz Cezary Salamończyk poprowadził szkolenie
z organizacji takiego międzynarodowego wydarzenia. Następnie młodzi ludzie przedstawili swoje propozycje dotyczące przyszłych projektów.

Wszyscy uczestnicy i liderzy są zadowoleni z wyników tego projektu. Zdobyli bardzo użyteczną wiedzę, która może im pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną zdrowia. Ponadto, mieli dużo zabawy, poznali nowych przyjaciół oraz mogli zwiedzić nasze piękne miasto - Chojnę.