Douzelage

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Stowarzyszeniem Miast Bliźniaczych z Koszeg (Węgry) oraz Miastem Siret (Rumunia) zrealizowało projekt "Your job, your future" w ramach nowego programu UE - Erasmus +. Spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 14.08-21.08.2014. Projekt miał na celu przygotowanie trzydziestu sześciu młodych ludzi do podejmowania aktywnych działań związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy. Uczestnicy wykonali plakaty, prezentacje multimedialne na temat miast partnerskich, bezrobocia i metod szukania pracy, przeprowadzili wywiady z młodymi przedsiębiorcami, dyskutowali na temat pozycji młodych ludzi na rynku pracy oraz uczestniczyli w spotkaniu ze specjalistą od spraw HR (Human Resources). Młodzież w ramach projektu odwiedziła targowisko w Osinowie Dolnym, gdzie jej zadaniem było zebranie informacji o możliwościach zatrudnienia. Udział w projekcie umożliwił poszerzyć wiedzę uczestników na temat miast partnerskich, metod szukania pracy, bezrobocia, pozwolił nawiązać nowe kontakty oraz poprawić znajomość języka angielskiego.