Douzelage

Wniosek projektu "Youth - Participation - Citizenship" został zaakceptowany do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, która jest Agencją Narodową programu Młodzież w działaniu.

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, a jego partnerami Rada Miejska w Chojnie, Rada Miejska w Marsaskali (Malta), Rada Miejska w Koszeg (Węgry), Genista Research Foundation (Malta) oraz Koszeg Town Twinning Association (Węgry).
Tematem projektu będą zagadnienia związane z aktywnością młodzieży, jej udziałem w życiu politycznym i społecznym na szczeblu lokalnym i europejskim.

Projekt zostanie dofinansowany kwotą 28 425 Euro ze środków Komisji Europejskiej.