Douzelage

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, będąca Agencją Narodową programu Młodzież w działaniu ogłosiła wyniki konkursu wniosków składanych 1 lutego 2013 r.

Z wielką satysfakcją informujemy, że wniosek projektu Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie „Focus on quality” został zaakceptowany. Otrzymaliśmy dofinansowanie 16 111 Euro na realizację kursu szkoleniowego dla osób pracujących z młodzieżą z Anglii, Malty, Rumunii, Węgier i Polski.

Kurs odbędzie się w Chojnie od 8 do 14 lipca 2013 r.