Douzelage

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Progaram Młodzież w działaniu

 Właśnie zakończyła się realizacja projektu pt. "Rozmawiaj, tańcz, myśl - realizuj się!". Jest on finansowany z programu "Młodzież w działaniu" oraz koordynowany przez Klub Europejski Douzelage w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Chojnie i pomysłodawcę Pana Janusza Cezarego Salamończyka. Głównym tematem projektu była integracja młodzieży z Polski, Węgier i Rumunii, a także społeczności lokalnych przez popularyzację aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

W czasie realizacji projektu prowadziliśmy badania dotyczące ilości czasu poświęconego na rekreację przez mieszkańców Siret, Koszeg i Chojny. Zbieraliśmy informacje dotyczące  popularnych dawniej gier i zabaw, a także przeprowadziliśmy wywiady, dzięki którym dowiedzieliśmy się na czym one polegają. Przeanalizowaliśmy przepisy na typowe dla danego państwa potrawy, a następnie modyfikowaliśmy je w taki sposób, by zawierały mniej kalorii i były zdrowsze.

Podczas spotkania w Chojnie w dniach 22-28 sierpnia ugotowaliśmy te dania według zmienionych przepisów. Propagowaliśmy też zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, do których zaprosiliśmy społeczność lokalną, np. nordic walking z mieszkańcami Krzymowa, zabawa biegowa w Brwicach czy jogging w Mętnie. Dzięki  przeprowadzonym wcześniej działaniom udało nam się odtworzyć przebieg popularnych dawniej gier i zabaw. W obecnych czasach dużą rolę w życiu młodych ludzi odgrywa taniec. Stanowi on hobby i jest nieodłącznym elementem aktywnego trybu życia. W czasie wymiany miały miejsce warsztaty taneczne, dzięki którym poznaliśmy technikę tańców ludowych, jak i współczesnych, np. zumby. Nabyte umiejętności zaprezentowaliśmy w trakcie "Dni Integracji" w Chojnie. W ramach projektu odbyły się też zajęcia jogi prowadzone przez Panią Wiolettę Wołos. Zorganizowaliśmy debatę na temat problemów sportu i kultury fizycznej w małych miejscowościach, w której udział wzięli uczestnicy projektu wraz z zaproszonymi gośćmi, a byli nimi: Pan Jarosław Przygoda – trener i założyciel klubu bokserskiego "Garda" w Chojnie, Pan Rafał Kaliciak – trener drużyny piłkarskiej "Energetyk" w Gryfinie, Pan Janusz Babiarz - działacz klubu "Odra Chojna", a także Pani Edyta Kalarus - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie. Wszyscy uczestnicy wspólnie przygotowali newsletter zawierający informacje o projekcie w czterech językach: węgierskim, rumuńskim, polskim i angielskim.

Utrzymujemy stały kontakt i mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zrealizować kolejne wspólne działania służące integracji europejskiej.

Młodzieżowy lider projektu
Anna Radziszewska