Douzelage

Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie z polskiej strony oraz St. Thomas More College,  Primary School Marsaskala oraz Strategies of Interaktive Training Foundation ze strony maltańskiej w ramach programu Comenius Regio rozpoczęły realizację projektu "Szkoła w społeczności - społeczność w szkole".

Celem projektu jest wykorzystanie doświadczenia instytucji edukacyjnych w obu regionach partnerskich wobec specyficznych problemów każdej organizacji i ich współpracy ze społecznością lokalną a także zaangażowanie poszczególnych instytucji w proces nauczania i uczenia się. Projekt zakłada przyjrzenie się:

  • edukacji w Europie, współpracy lokalnych władz, szkół i organizacji pozarządowych,
  • programom europejskim (Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w Działaniu, Europa dla Obywateli) i ich roli w życiu szkoły i lokalnej społeczności,
  • lokalnym rynkom pracy, biznesowi i ich zaangażowaniu w szkolenie w szkołach, współpracy między szkołami a potencjalnymi pracodawcami,
  • edukacji kulturalnej i artystycznej, jak różnorodne organizacje wspierają system edukacji,
  • formalnym i nieformalnym połączeniom między szkołami, lokalnymi władzami i rodzicami,
  • współpracy między szkołami a ich organami prowadzącymi.

W dniach od 2.10.2012 r. do 6.10.2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w Marsaskali na Malcie. Podczas spotkania z Burmistrzem Marsaskali Mario Calleja oraz Panią Josephine Mifsud kierującą St. Thomas More College uczestnicy projektu zostali zapoznani z zasadami współpracy St. Thomas More College z lokalnym samorządem, a Mark Causon przedstawił i omówił funkcjonowanie swojej fundacji. Podczas spotkania padło wiele ciekawych pytań związanych ze współpracą szkoły zarówno z burmistrzem jak i innymi organizacjami wspierającymi pracę szkoły. Pani Josephine Mifsud krótko przedstawiła i omówiła maltański system edukacji zadając pytania dotyczące polskiego systemu edukacji. Natychmiast wychwytywano podobieństwa i różnice obu systemów oraz problemy pojawiające się w funkcjonowaniu placówek. Okazją do zadania szczegółowych pytań była wizyta w Szkole Podstawowej w Marsaskali.  Dyrektor szkoły Pan Wilfred Cassar przedstawił uczestnikom projektu historię szkoły, a następnie wszyscy zwiedzili placówkę. Okazało się, że metody i formy pracy stosowane w szkołach maltańskich, zakres materiału jest bardzo podobny do stosowanych w polskich szkołach. Podczas spotkania w szkole uczestnicy projektu mieli możliwość zadania wielu pytań dotyczących współpracy z rodzicami, wsparcia pedagogiczno - psychologicznego, terapeutów, doradców zawodowych oraz nauczycieli wspomagających pracę z dziećmi z dysfunkcjami. Padło wiele pytań dotyczących zatrudniania nauczycieli, ich awansu zawodowego, możliwości rozwoju i dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego. Pani Dyrektor powiedziała, że Malta nie posiada żadnych bogactw naturalnych i najlepszą inwestycją jest inwestycja w ludzi, ich rozwój i edukację. Spotkanie przebiegało w sympatycznej i twórczej atmosferze szczególnie gdy okazało się jak wiele jest podobieństw w funkcjonowaniu naszych szkół.

Uczestnicy projektu zwiedzili stolicę Malty Vallettę oraz wyspę Gozo. Malta urzekła wszystkich pięknymi krajobrazami, zabytkami a przede wszystkim ciepłem, życzliwością i serdecznością Maltańczyków.