Douzelage

W dniach 8-11.06.2012 r. w Susicach (Czechy) a następnie 11-14.06.2012 r. w Chojnie, realizowany był projekt "Postaw na kobiety" w ramach programu "Młodzież w działaniu" - akcja 1.2 Inicjatywy Międzynarodowe i finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Klub Europejski „Douzelage” w ZSP Nr 1 w Chojnie  oraz grupę młodzieżową z Susice Town Twinning Association. Głównymi celami projektu było badanie i zrozumienie sytuacji kobiet w lokalnych społecznościach zarówno w Czechach, jak i w Polsce, przeciwdziałanie dyskryminacji i propagowanie równości płci.

Partnerzy projektu przeprowadzili wiele działań m.in.: badanie sytuacji kobiet w kontekście bezrobocia i problemów społecznych, wywiady i spotkania z kobietami sukcesu oraz wystawę zdjęć przedstawiającą kobiety sukcesu.

Przeprowadzono wywiady z kobietami, które według młodych ludzi odniosły sukces i są wzorem dla  młodzieży: z p. Wiesławą Glińską - wiceprzewodniczącą gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, p.  Gabrielą Kotowicz - przewodniczącą Rady Powiatu Gryfińskiego, p. Alicją Kałużniak – sołtyską wsi Rosnowo. Odbyły się spotkania młodzieży z p. Dorotą Dobak-Hadrzyńską - znaną chojeńską poetką,  p. Bogną Czałczyńską - reprezentantką Kongresu Kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Program projektu realizowany był równolegle w Polsce i Czechach i obejmował analogiczne działania. W ramach działań dodatkowych, zrealizowanych przez grupę polską, odbyła konferencja zorganizowana w Warszawie przez Agencję Narodową programu Młodzież w działaniu, w której brał udział młodzieżowy koordynator projektu Kacper Birger;  przeprowadzono  warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem dziennikarza Kuriera Szczecińskiego p. R. Rzepczaka; uczestnicy projektu mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w spotkaniu  z p.  Henryką Krzywonos – działaczką opozycyjną z czasów PRL, która za swój największy sukces uważa wychowanie w swojej rodzinie dwanaściorga przybranych dzieci.  Z okazji Dnia Kobiet polscy  uczestnicy projektu przygotowali ulotkę świąteczno-promocyjną, którą rozdawali Paniom w dniu ich święta.

Podczas pobytu grupy czeskiej w Chojnie miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Kobiety sukcesu”. Przygotowanie wystawy było wielkim przedsięwzięciem, które z wielkim sukcesem zrealizowała  uczennica kl. I LO w ZSP Nr 1 w Chojnie Joanna Szymkowiak. Podczas wystawy zaprezentowane zostały portrety  20.  kobiet, które z punktu widzenia uczniów odniosły  znaczący sukces, nie tylko zawodowy.

Uczestnicy z Chojny stworzyli stronę internetową projektu, która prowadzona jest w języku polskim oraz angielskim: http://www.postaw-na-kobiety.pl