Douzelage

Projekt "Community school-school in community" w ramach programu Comenius Regio został zatwierdzony do realizacji przez Agencję Narodową programu Uczenie się przez całe życie. Koordynatorem projektu po stronie polskiej jest Powiat Gryfiński, partnerami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014 wspólnie z administracją oświatową, szkołą i organizacją pozarządową z Malty. Dofinansowanie dla strony polskiej wyniesie około 28 500 euro.