Douzelage

"Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze"

W dniach od 1 maja do 20 lipca 2012 roku realizowany jest przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz  "Žiburys" Gimnazjum w Prienai projekt "Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze" z Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

W dniach od 14 do 20 czerwca  przebywali w Chojnie litewscy uczestnicy projektu. Grupa ta liczyła dziesięcioro uczniów oraz dwóch opiekunów.

Obie grupy partnerskie przedstawiły przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne, w których zawarte były informacje o Odrze i Niemnie w sztuce i literaturze, w życiu codziennym zarówno obecnie jak i w przeszłości.

Partnerzy projektu wzięli udział w spotkaniach z Panem Witoldem Bokiejem oraz z Panem Marianem Kołaczykiem, którzy opowiedzieli o swoim życiu związanym z Odrą jak i wileńszczyzną.

Uczestnicy projektu brali udział w wyjazdach do nadodrzańskiej Doliny Miłości w Zatoni Dolnej i do Doliny Dolnej Odry w Gryfinie, który wraz z niemieckim parkiem narodowym Nationalpark Unteres Odertal tworzy Międzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry.

Partnerzy projektu zwiedzili także Chojnę i okolicę m.in. cmentarz wojenny w Siekierkach, Górę Czcibora czy Pszczelnik, miejsce w którym rozbił się samolot z litewskimi bohaterami narodowymi lotnikami Steponasem Dariusem i Stasysem Girenasem.

Głównym celem projektu było wzajemne poznanie obu kultur, uzyskanie wiedzy na temat roli, jaką odgrywają  tytułowe rzeki w życiu mieszkańców, nawiązanie współpracy między miastami partnerskimi Douzelage.

Pomysłodawcą projektu jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie Pan Janusz Salamończyk, a koordynatorem Pani Anna Dłużak.