Douzelage

Projekt "Różnice motorem zmian" w ramach programu Comenius REGIO

We współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Powiatu Gryfińskiego oraz Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie z polskiej strony oraz Dorset County Council, Gryphon School z Sherborne oraz Stowarzyszenia Douzelage z Sherborne ze strony angielskiej, realizowany jest projekt pt. „Różnice motorem zmian”. Jest to  projekt edukacyjny, którego działania zaplanowane są na  lata 2009 – 2011, w ramach nowego programu  Comenius Regio. Beneficjentem projektu jest Powiat Gryfiński, a jego autorami  i koordynatorami są: Nicola Dodgson z Gryphon School w Sherborne oraz J.Cezary Salamończyk z ZSP Nr 1 w Chojnie, Prezes Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. Strona polska dysponuje budżetem wysokości  24 900 euro, a partner angielski  ok. 22 000 euro.

Projekt zakłada poznanie zasad funkcjonowania oświaty w kraju partnerskim, form współpracy pomiędzy organem prowadzącym, szkołą, a środowiskiem lokalnym; wymianę doświadczeń samorządowców, nauczycieli, menadżerów oświaty, działaczy organizacji pozarządowych  oraz  próbę przeniesienia najlepszych możliwych do adaptacji praktyk na własny grunt, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z przeciwdziałaniem włączaniu z systemu edukacji młodzieży z mniejszymi szansami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele projektu realizowane są poprzez wizyty przedstawicieli uczestników projektu w partnerskich miastach, prezentacje i wymianę doświadczeń w obszarach edukacji dzieci i młodzieży i tak:

  • w dniach od 29 listopada 2009 r. do 2 grudnia 2009 r. odbyła się pierwsza wizyta siedmioosobowej grupy z Anglii. Gospodarzem i organizatorem spotkania był ZSP Nr 1 w Chojnie,
  • w dniach od 01 - 03 marca 2010 r. pięcioro nauczycieli ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z trzyosobową delegacją Starostwa Powiatowego odwiedziło partnerską szkołę Gryphon School  w angielskim miasteczku Sherborne,
  • w dniach 22-24 września 2010 r.w Warszawie odbyło się spotkanie partnerów projektów realizowanych w ramach programu Comenius Regio między Polską a Wielką Brytanią. W spotkaniu wzięli udział polscy i angielscy przedstawiciele 6 projektów, w tym projektu pt. „Różnice motorem zmian” realizowanego przez Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie wraz z Dorset County Council, Gryphon School w Sherborne i Stowarzyszeniem Douzelage w Sherborne (Anglia). Projekt reprezentowali Adriana Salamończyk – dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie i J. Cezary Salamończyk – przewodniczący Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, nauczyciel j. angielskiego i koordynator projektu,
  • w dniach 17-20 października 2010 r. odbyło się w Chojnie kolejne spotkanie partnerów projektu. Gościliśmy 9.osobową grupę z Anglii oraz burmistrza Marsaskali (Malta), który był pierwszą osobą zaproszoną przez młodzież ZSP Nr 1 w Chojnie, w ramach innego projektu realizowanego w szkole pt. „Lokalne okno na Europę” z programu „Młodzież w działaniu” (projekt przygotowany i napisany przez uczniów, członków szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage),
  • w dniach 4-7 grudnia 2010 r. delegacja złożona z nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz członków chojeńskiego Sowarzyszenia Douzelage, odwiedziła partnerską szkołę Gryphon School w Sherborne w Anglii,
  • w dniach 26-29 marca 2011 r. członkowie zespołu ds. Comenius Regio  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, delegacja Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz członkowie chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage odwiedzili Sherborne w Anglii. Celem wizyty była możliwość zapoznania się kolejnej grupy osób z angielskim systemem edukacji oraz sposobami i metodami zarządzania placówkami oświatowymi przez władzę lokalną w Anglii, (fotografie z przebiegu wizyty do obejrzenia w naszej galerii).

źródło ZSP nr 1 w Chojnie