STOWARZYSZENIE DOUZELAGE W CHOJNIE

douzelage.pl@gmail.com

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
douzelage.pl

Nominacje do nagrody Komisji Europejskiej

 

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2015 r. Polska Agencja Narodowa  Programu Erasmus+ nominowała dwa projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie  w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, do nagrody specjalnej w ramach upowszechniania rezultatów projektu, przyznawanej przez Komisję Europejską w Brukseli. Nominowane projekty, to:  „Twoja praca, twoja przyszłość” z Programu Erasmus+,  zrealizowany w sierpniu 2014 r., z partnerami z Węgier i Rumunii oraz „ Focus on quality” z Programu  Młodzież w działaniu,  zrealizowany w lipcu 2013 r., z partnerami z Anglii, Malty, Rumunii i Węgier.

Autorem i koordynatorem projektów jest J. Cezary Salamończyk.

W dniach 4-6 maja 2015 r. koordynator  nominowanych projektów wraz z dwoma ich uczestnikami wezmą udział w obchodach ETM w Brukseli, tj. w konferencji oraz Gali rozdania nagród – EYW 2015 Award Ceremony.

 

More active, more healthy

 

Erasmus+

Projekt ‘More active, more healthy’ z programu Erasmus+ opracowany przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Partnerami projektu są miasta należące do Europejskiego Związku Miast Partnerskich Douzelage: Siret (Rumunia) i Susice (Czechy).
Głównymi celami projektu jest budowanie tożsamości europejskiej i wzajemnego zrozumienia w grupie młodzieży rumuńskiej, czeskiej i polskiej, poprzez wspólne propagowanie różnych form rekreacji, racjonalnej diety i radzenia sobie ze stresem zarówno wśród uczestników projektu, jak i lokalnych społeczności, w których funkcjonują jego organizacje partnerskie.
Działania projektu będą odbywały się od stycznia do września 2015  r., wymiana młodzieży nastąpi w lipcu 2015 r. w Chojnie.
Projekt ‘More active, more healthy’ uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 10 344.00 Euro.

 

Biegi w Meerssen 2014

Holendrzy w Meerssen corocznie na początku września mają u siebie biegowe święto, organizując maraton. Rok temu po raz pierwszy wystartowała tam grupa członków i przyjaciół Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. Wyjazd był bardzo udany i gospodarze ponowili zaproszenie.
W tym roku (14.09.2014r) w wydarzeniu także uczestniczyło kilku członków i przyjaciół Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie. Mieliśmy mocny polski akcent, bo nasza wyczynowa biegaczka Edyta Rybacka z Gryfina zajęła w biegu na 10 km trzecie miejsce w bardzo dobrym czasie 40:18 s. Niewątpliwą atrakcją krótkiego pobytu było zwiedzenie pobliskiego Maastricht, słynącego z podpisania układu o Unii Europejskiej. Nasi gospodarze przyjęli nas bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy biegać w Meerssen.


 

 

„Your job, your future”

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Stowarzyszeniem Miast Bliźniaczych z Koszeg (Węgry) oraz Miastem Siret (Rumunia) zrealizowało projekt "Your job, your future” w ramach nowego programu UE – Erasmus +. Spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 14.08-21.08.2014. Projekt miał na celu przygotowanie trzydziestu sześciu młodych ludzi do podejmowania aktywnych działań związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy. Uczestnicy wykonali plakaty, prezentacje multimedialne na temat miast partnerskich, bezrobocia i metod szukania pracy, przeprowadzili wywiady z młodymi przedsiębiorcami, dyskutowali na temat pozycji młodych ludzi na rynku pracy oraz uczestniczyli w spotkaniu ze specjalistą od spraw HR (Human Resources). Młodzież w ramach projektu odwiedziła targowisko w Osinowie Dolnym, gdzie jej zadaniem było zebranie informacji o możliwościach zatrudnienia. Udział w projekcie umożliwił poszerzyć wiedzę uczestników na temat miast partnerskich, metod szukania pracy, bezrobocia, pozwolił nawiązać nowe kontakty oraz poprawić znajomość języka angielskiego.

 

 

Erasmus+

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

razem z partnerami z Węgier i Rumuni realizują pierwszy w powiecie gryfińskim

projekt nowego programu UE-Erasmus+

 


Strona 1 z 4