Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie

douzelage.pl@gmail.com

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
douzelage.pl

Sigulda 2014

W dniach 24-27 kwietnia 2014 r. grupa reprezentująca Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie wzięła udział w 39. Zgromadzeniu Delegatów Europejskiego Związku Miast Partnerskich Douzelage w Siguldzie na Łotwie. Głównym celem spotkania było omówienie planów przyszłych projektów oraz  współpracy partnerskiej w 2015 roku. Zostały również przedstawione możliwości jakie stwarza realizowanie przedsięwzięć z programu Erasmus +.

Asikkala (Finlandia) została nowym miastem partnerskim organizacji. Związek Miast Douzelage składa się obecnie z 27 miast z 27 krajów UE i jest jedyną tego typu organizacją w Europie.

 

Youth – Participation – Citizenship

Youth – Participation – Citizenship

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie i Rada Miejska w Chojnie razem z partnerami z Malty i Węgier realizują projekt "Youth - Participation - Citizenship" z programu Młodzież w działaniu. W dniach 10-13 kwietnia 2014 r. w Chojnie odbyło się spotkanie partnerów projektu. Stronę polską w projekcie reprezentują uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie zrzeszeni w Klubie Europejskim Douzelage.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat demokracji, wspieranie procesu podejmowania decyzji, promowanie uczestnictwa w życiu lokalnego społeczeństwa, prezentacja praw obywateli Unii Europejskiej oraz zachęcenie do głosowania w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W projekcie udział bierze 13 uczestników z Polski, 10 z Malty oraz 10 z Węgier.

10 kwietnia odbyło się spotkanie integracyjne z partnerów. 11 kwietnia wszyscy uczestnicy projektu zrobili sobie wspólne zdjęcie z Burmistrzem Chojny.


Emilia Hadrzyńska


icon Sprawozdanie z projektu Youth – Participation – Citizenship (2.34 MB)


 

Wystawa Douzelage w Chojnie

Otwarcie wystawy Douzelage w Chojnie

Przewodniczący Związku Miast Partnerskich Douzelage  J. Cezary Salamończyk  otworzył wystawę Douzelage w  Centrum Kultury w Chojnie. W otwarciu uczestniczyli Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie Kazimierz Komorzycki, radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych mediów, członkowie Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie i Klubu Europejskiego Douzelage oraz mieszkańcy Chojny. Przewodniczący Douzelage przedstawił historię organizacji i jej obecne działania.

 

Otwarcie wystawy było dobrą okazją nie tylko do podziwiania pięknych widoków z miast członkowskich, ale również do przedyskutowania przyszłych projektów i inicjatyw.

Anna Rydzewska

 

Wystawa Douzelage

Związek Miast Partnerskich Douzelage jest jedyną w Unii Europejskiej organizacją skupiającą 26 miast z 26 państw UE. Nazwa jej pochodzi od słów „dozen” – dwanaście, gdyż tyle miast zakładało Douzelage w 1991 r.
i „jumelage” – związek partnerski.

Celem organizacji jest stwarzanie warunków do rozwoju integracji i przyjaźni pomiędzy mieszkańcami miast członkowskich poprzez organizację międzynarodowych wydarzeń
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym.

Chojna, jako jedyne polskie miasto, jest członkiem organizacji od 2004 r. W projektach finansowanych ze środków europejskich, realizowanych z partnerami Douzelage, wzięły udział setki mieszkańców gminy Chojna.

Wystawa Douzelage, zaprojektowana przez Macieja Ostrowskiego, prezentuje genezę organizacji, miasta członkowskie oraz przykłady przedsięwzięć Douzelage. Po raz pierwszy pokazana została w kwietniu 2013 r.,
w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Podróżuje teraz pomiędzy miastami członkowskimi Douzelage
i właśnie zawitała do Chojny.

Oficjalne otwarcie wystawy w Chojnie odbędzie się 24 stycznia 2014 r., o godz. 18.00, w sali widowiskowej Centrum Kultury (Ratusz – plac Konstytucji 3 Maja).

 

 

Projekt „Youth – Participation – Citizenship” zaakceptowany

Wniosek projektu „Youth – Participation – Citizenship” został zaakceptowany do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, która jest Agencją Narodową programu Młodzież w działaniu.

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, a jego partnerami Rada Miejska w Chojnie, Rada Miejska w Marsaskali (Malta), Rada Miejska w Koszeg (Węgry), Genista Research Foundation (Malta) oraz Koszeg Town Twinning Association (Węgry).
Tematem projektu będą zagadnienia związane z aktywnością młodzieży, jej udziałem w życiu politycznym i społecznym na szczeblu lokalnym i europejskim.

Projekt zostanie dofinansowany kwotą 28 425 Euro ze środków Komisji Europejskiej.

 


Strona 1 z 3